OVET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

„Udział w targach branży dodatków paszowych i premiksów”

 

OVET Sp. z o. o. Sp. k. realizuje projekt pn. „Udział w targach branży dodatków paszowych i premiksów”.

Projekt polega na kompleksowej organizacji udziału Wnioskodawcy w targach branżowych i składa się z dwóch zasadniczych etapów:

 1. Eurotier, listopad 2018 (Hannover, Niemcy)
 2. VIV Asia, marzec 2019 (Bangkok, Tajlandia)

Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:

 • rozpoczęcie i przeprowadzenie procedury wyłaniania wykonawców / dostawców
 • podpisanie umów z wykonawcami i dostawcami
 • udział Wnioskodawcy w targach Eurotier 2018 i VIV Asia 2019
 • rozliczenie projektu

Cel projektu: Celem projektu jest wzmacnianie konkurencyjności firmy OVET Sp. z o.o. Sp. k. poprzez udział w wydarzeniach związanych z jego internacjonalizacją do 31.05.2019

Beneficjent: OVET Sp. z o. o. Sp. k.

Wartość projektu: 217 156,50zł

Dofinansowanie projektu: 150 007,35 zł

 


OVET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

„Udział w targach branży dodatków paszowych i premiksów – II edycja”

 

OVET Sp. z o. o. Sp. k. realizuje projekt pn. „Udział w targach branży dodatków paszowych i premiksów – II edycja”.

Projekt polega na kompleksowej organizacji udziału Wnioskodawcy w targach branżowych i składa się z pięciu zasadniczych etapów:

 1. Agrena, październik 2020 (Kair, Egipt)
 2. Eurotier, listopad 2020 (Hannover, Niemcy)
 3. VIV Asia, marzec 2021 (Bangkok, Tajlandia)
 4. VIV Europe, czerwiec 2022 (Utrecht, Holandia)
 5. Eurotier, grudzień 2022 (Hannover, Niemcy)

Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:

 • rozpoczęcie i przeprowadzenie procedury wyłaniania wykonawców / dostawców
 • podpisanie umów z wykonawcami i dostawcami
 • udział Wnioskodawcy w targach Agrena 2020, Eurotier 2020, VIV Asia 2021, VIV Europe 2022, Eurotier 2022
 • rozliczenie projektu

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzmacnianie konkurencyjności firmy OVET Sp. z o.o. Sp. k. poprzez udział w wydarzeniach związanych z jego internacjonalizacją do 31.12.2022

Beneficjent: OVET Sp. z o. o. Sp. k.

Wartość projektu: 475 112,10 zł

Dofinansowanie projektu: 324 466,80 zł

 

piktogramy funduszy

mapadotacji.gov